Audit Double Pass

VC HOUTEM-OPLINTER behaalt voor de 3e keer op rij het Quality Label Provinciaal

Dit betekent dat onze spelers ook de volgende seizoenen mogen deelnemen aan de provinciale jeugdcompetitie

Hieronder een overzicht van de belangrijkste conclusies van onze Audit:

Sterke punten:

 • V.C. Houtem-Oplinter profileert zich als een familiale club waar men voetbalplezier kan beleven en die open staat voor iedereen.
 • De jeugd neemt een belangrijke plaats in bij de visie van de club
 • Het strategisch plan van de club en in het bijzonder de jeugdopleiding, staat op punt en is gekoppeld aan een goed organisatorisch en financieel beleid.
 • De club beschikt over een uitgebreide en duidelijk omschreven voetbal(opleidings-)visie
 • De club kan buigen op een zeer sterke organisatie
 • de jeugdverantwoordelijken zijn verankerd binnen de gehele clubstructuur waardoor ze mee de besluitvorming bepalen
 • De club beschikt over een website waarop heel wat informatie terug te vinden is
 • De club organiseert tal van extra-sportieve activiteiten om het verenigingsleven aan te moedigen en om een bijdrage te leveren aan de opvoeding van de kinderen
 • Trainers worden gestimuleerd om opleidingen en bijscholingen te volgen
 • De individuele taken per positie zijn voor alle leeftijdscategorieën uitgeschreven
 • De club beschikt over een complex dat proper onderhouden wordt en voldoet aan de hedendaagse eisen
 • Er zijn duidelijke gedragsregels opgesteld voor spelers, ouders, trainers en afgevaardigden

Actiepunten:

 • De strategie verder vastleggen om de integratie van eigen opgeleide spelers binnen de A-kern te optimaliseren.
 • De operationele doelstellingen verder uitwerken volgens het SMART-principe en verder concretiseren
 •  De interne vormingsactiviteiten verder uitbouwen
 • De ondersteuning op medisch, mentaal en sociaal vlak verder uitbouwen
 • Het scoutingsdepartement verder uitbouwen en implementeren in de dagelijkse werking
 • Een persoonlijk opleidingsplan / persoonlijk actieplan per speler opstellen op basis van de evaluatiefiches
 • Verdere implementatie van de detailcoaching tijdens technisch/tactische oefeningen
 • Een cluborgaan oprichten met participatie van jeugdleden
 • De opvolging van wedstrijdprestaties van de spelers implementeren bij alle leeftijdsgroepen
 • Uitwerken van een coachingsvocabularium